Reglement Jupiler zaalvoetbalcompetitie

 

REGLEMENT  JUPILER  ZAALVOETBALCOMPETITIE  RENSWOUDE

 

Algemene regels:

 1. De inschrijfkosten voor de competitie dienen voor aanvang van de competitie voldaan te zijn. Teams die niet aan de financiële verplichtingen voldoen, worden van deelname aan de competitie uitgesloten.
 2. Alle competitiewedstrijden worden gespeeld op woensdagavond en een enkele maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagavond. Teams die op deze speelavonden elders gaan zaalvoetballen moeten er rekening mee houden, dat daarvoor in Renswoude geen uitstel wordt verleend.
 3. Voor het begin van iedere wedstrijd moet het wedstrijdformulier worden ingevuld. De wedstrijdformulieren en de spelerskaarten bevinden zich in de tijdwaarnemingsruimte (bij de lijnrechter). De namen van alle deelnemende spelers met het bijbehorende rugnummer en de coach moeten worden ingevuld. Na afloop van de wedstrijd moet het wedstrijdformulier worden ondertekend.
 4. Het is verplicht dat elk team met rugnummers speelt, die duidelijk zichtbaar zijn.
 5. De deelnemende spelers dienen de minimum leeftijd te hebben bereikt van 16 jaar op het moment van spelen.
 6. Een speler mag slechts bij een team worden ingeschreven. Iedere speler en iedere coach is verplicht een geldige spelerskaart met recente pasfoto in te leveren. !!! Zonder pasfoto en geldige spelerskaart wordt er niet gespeeld!!! Indien er na controle van de scheidsrechters voor of tijdens de wedstrijd spelers zonder spelerskaart en/of pasfoto meespelen, zullen deze door de scheidsrechter uit de wedstrijd gehaald worden. De betreffende speler krijgt een gele kaart en een boete van €10,-. De betreffende speler dient zijn spelerskaart in orde te maken en de boete in te lossen. Tot die tijd mag de betreffende speler niet aan het spel deelnemen. Een recente ‘Selfie’ in pasfoto formaat wordt ook geaccepteerd in plaats van een pasfoto.

Let op: de gebruikelijke regelgeving met betrekking tot de gele kaart is hier van toepassing.

 1. Op de spelersbank mogen alleen spelers en/of een coach zitten die in het bezit zijn van een spelerskaart van het betreffende team, andere personen mogen tijdens de wedstrijd daar niet plaats nemen.
 2. Indien een ingeschreven speler bij een ander team meespeelt dan waar hij al ingeschreven staat, dan:
  1. Verliest het 2e team ongeacht de uitslag de wedstrijd met 3-0;
  2. Volgt er een boete van €50,- voor het 2e team;
  3. Wordt de betreffende speler 1 wedstrijd geschorst voor het team waar hij als eerste ingeschreven is;
  4. Is de betreffende speler daarna alleen speelgerechtigd bij het team waar hij als eerste ingeschreven is.
 3. Het maximum aantal ingeschreven spelers is 25. Afzeggen i.v.m. te weinig spelers zal niet als geldige regel geaccepteerd worden. De strafcommissie zal een uitspraak hierin laten gelden conform de gestelde regelgeving.
 4. Aanvulling van spelers is het gehele jaar toegestaan.
 5. Tijdens de competitie is een overschrijving naar een ander team niet toegestaan.
 6. Ieder team/ speler/ coach neemt deel aan deze competitie op geheel eigen risico.

 

 

 

 

Spelregels:

 1. Ieder team is verplicht om 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en het wedstrijdformulier ingevuld te hebben. Bent u niet op tijd aanwezig loopt u het risico dat u de wedstrijd met 3-0 verliest. Kom op tijd!!!!!!!!
 2. De speelduur van competitiewedstrijden is 1 x 34 minuten. Deze 34 minuten zijn opgebouwd uit 1x 33 minuten en 1x 1 minuut geklokt door de scheidsrechter.
 3. Elk team is verplicht iedere wedstrijd een aanvoerder te hebben, die herkenbaar is aan een aanvoerdersband. Voor elke wedstrijd moet de aanvoerder zich melden bij de scheidsrechter in de middencirkel.
 4. Als beide teams in (nagenoeg) dezelfde kleur tenue spelen, is het eerstgenoemde team verplicht een ander kleur shirt met rugnummer of de beschikbare hesjes met rugnummers aan te trekken.
 5. Tijdens de wedstrijd dienen de wisselspelers op de bank bij de middenlijn plaats te nemen. Het wisselen van de spelers vindt plaats bij de middenlijn. De veldspeler dient eerst het veld te verlaten voordat de wisselspeler het veld mag betreden. Bij het niet naleven van deze regel zal een vrije trap voor de tegenpartij het gevolg zijn.
 6. Bij opnieuw inbrengen van de bal wanneer deze over de zijlijn is geweest, dient de bal op of achter de zwarte lijn gelegd te worden. De speler mag bij het inbrengen van de bal met 1 voet de lijn raken. De andere voet moet achter de lijn staan. Let op!! De afstand van de tegenstander dient 5 meter te zijn. Hier zal streng tegen worden opgetreden door middel van een gele kaart.
 7. De doelverdediger mag de bal niet langer dan 4 seconden in zijn bezit hebben. Dit geldt voor alle mogelijke situaties op de eigen helft. Terugspelen op de doelverdediger mag over het gehele veld maar 1 keer. Hierna moet de bal eerst de zijlijn of middenlijn gepasseerd zijn of een tegenstander geraakt hebben. Staat de doelverdediger op de helft van de tegenstander dan mag hij onbeperkt aangespeeld worden.
 8. Bij een inrol van de doelverdediger mag de bal binnen de cirkel worden aangenomen. Het is dus niet meer noodzakelijk dat de bal de cirkel heeft verlaten.
 9. Bij een achterbal dient de doelverdediger de bal uit de hand rollend of gooiend in het veld te brengen. De doelverdediger mag de bal pas aan de voet nemen nadat een medespeler of tegenstander de bal geraakt heeft.
 10. Tijdens de wedstrijd mag een sliding alleen plaats vinden als dit geen direct gevaar voor de tegenstander óf medespeler oplevert. Is dit wel het geval, dan wordt dit bestraft met de rode kaart. De scheidsrechter heeft hierin het beslissingsrecht.
 11. De bal mag wel vanachter afgenomen worden door een speler indien dit met een rustige beweging gebeurt zonder de tegenstander aan te raken. Dit mag niet door wild inkomen en direct gevaar voor de tegenstander.
 12. Bij het bepalen van de eindstanden van de competitie is het volgende van belang: Bij gelijk aantal wedstrijdpunten is het doelsaldo doorslaggevend. Is dit ook gelijk, dan is het onderlinge resultaat over de 2 wedstrijden bepalend.
 13. Promotie-/degradatieregeling: Hoofdklasse: nr.1 is kampioen van de Jupiler Zaalvoetbalcompetitie Renswoude. De nr. 10 degradeert naar de eerste klasse. Dit principe geldt ook voor de overige klassen. 1e worden in een klasse betekend verplichte promotie naar hogere klasse. Bij wegvallen van teams uit hogere klassen, zal de zaalvoetbalcommissie beslissen om de nummers 2 en/of 3 etc. rechtstreeks te laten promoveren.
 14. Er wordt verder gespeeld conform de “KNVB zaalvoetbalregels”. Deze zijn te vinden op: http://www.knvb.nl/

 

 

 

 

Strafzaken:

 1. Behandelt de strafcommissie strafzaken en worden bij de uitspraak punten in mindering gebracht of speler(s) geschorst, dan zullen de bestrafte speler(s) worden beboet. De hoogte van de boete zal worden bepaald door de strafcommissie. Deze boete moet voor de volgende wedstrijd door de betreffende speler(s) worden voldaan.
 2. Voor strafzaken (dit geldt n.a.v. een directe rode kaart of na geel-rood) geldt dat de betreffende speler/coach automatisch de eerstvolgende te spelen competitiewedstrijd geschorst is. Zonder spelerskaart mag er niet gespeeld worden! De mate van de straf wordt behandeld door de strafcommissie en wordt niet gelijk na de wedstrijd bekend gemaakt. Strafzaken van speler of team uit het verleden zullen bij bepaling van de nieuwe strafmaat meegenomen worden. De contactpersoon krijgt via de mail bericht van de opgelegde straf.
 3. Als een speler eerst geel en daarna rood krijgt betekent dit uitsluiting en een strafzaak. Een vervangende speler mag pas meedoen als de tijdstraf van 7 minuten is verstreken of wanneer binnen de tijdstraf een tegendoelpunt is gevallen.
 4. Een directe rode kaart betekent uitsluiting en een strafzaak. Een vervangende speler mag na 5 minuten meedoen of wanneer binnen de tijdstraf een tegendoelpunt is gevallen.
 5. Krijgt een speler in een wedstrijd zijn tweede gele kaart, krijgt hij automatisch rood. Hij is voor de rest van de betreffende wedstrijd uitgesloten. Daarnaast is hij de eerst volgende wedstrijd geschorst zonder strafzaak. Een vervangende speler mag na 5 minuten meedoen of wanneer binnen de tijdstraf een tegendoelpunt is gevallen.
 6. Een geschorste speler of coach mag niet op de speelvloer komen. Hij mag dus ook niet op de spelersbank plaatsnemen.
 7. Wanneer de scheidsrechter een wedstrijd staakt, krijgt het team dat de oorzaak hiervan is, 3 punten in mindering en moet een boete van €50,- betalen, te voldoen voor de volgende te spelen wedstrijd. De strafcommissie beslist over het vervolg van de wedstrijd.
 8. Als een team zelf van het veld gaat tijdens een wedstrijd, zonder dat de scheidsrechter dit aangeeft, zal er een boete van € 50,= opgelegd worden. Deze dient betaald te worden voor de volgende te spelen wedstrijd. Tevens krijgt dit team 3 punten in mindering en de uitslag wordt automatisch omgezet in 3-0 winst voor de tegenstander.
 9. Elk team is verplicht de vastgestelde wedstrijden te spelen. Uitstellen of afzeggen van wedstrijden kan slechts bij zeer hoge uitzondering en alleen in zeer bijzondere gevallen. Teams die zonder geaccepteerde reden, niet (compleet (minimaal 4 man)) verschijnen voor een wedstrijd worden als volgt bestraft:
  1. De wedstrijd wordt met 3-0 verloren, en
  2. Het niet opgekomen team krijgt 3 punten in mindering, en
  3. Boete van €75,- indien men voor de eerste keer in een seizoen niet verschijnt. Een boete van €100,- indien een team voor de tweede keer niet verschijnt. Een boete van € 125,= indien een team voor de derde keer niet verschijnt of uitsluiting van de competitie. Deze boetes moeten voor de volgende te spelen wedstrijd worden voldaan. Is de boete niet betaald, dan mag het team niet spelen. In dat geval geldt niet spelen als niet opkomen.
  4. Komt een team daarna nogmaals niet opdagen, dan wordt het betreffende team onmiddellijk uit de competitie verwijderd. Daarnaast worden alle spelers voor het lopende seizoen uitgesloten voor de zaalvoetbalcompetitie in Renswoude. Ook vindt er dan geen restitutie van het inschrijfgeld en teamgeld plaats. De reeds gespeelde wedstrijden zullen door de zaalvoetbalcommissie worden bekeken om nadeel voor andere teams zoveel mogelijk te voorkomen.
 10.  Bij wijze van proef voor het seizoen 2023/2024 is het mogelijk voor elk team spelend in de Jupiler zaalvoetbalcompetitie één keer een wedstrijd af te zeggen zonder opgaaf van reden. Het afzeggen van de wedstrijd dient uiterlijk te gebeuren voor maandagochtend 8.00uur in de week dat er gespeeld wordt. De wedstrijd wordt met 3-0 verloren en zal niet worden ingehaald. Mocht er misbruik van de regeling gemaakt worden, dan heeft de zaalvoetbalcommissie het recht om deze regel per direct aan te passen of te beëindigen.
 1. Een team wat te laat op het veld verschijnt krijgt bij de eerste keer een waarschuwing. Gebeurt dit de 2e keer (en meer) dan wordt de wedstrijdklok gestart en mag de tegenpartij alvast aftrappen en kan dus scoren. Als een team na 5 minuten nog niet op het veld staat geldt dit als niet te zijn komen opdagen zonder (tijdig) afzeggen. Let op!! De klok onder het scorebord is maatgevend.
 2. In geschillen, protesten en zaken, waarin dit reglement niet voorziet, zal de zaalvoetbalcommissie Renswoude, eventueel na overleg met de strafcommissie, bemiddelen. De uitspraak van de commissie is bindend.
 3. Bij het niet nakomen van dit reglement kan de zaalvoetbalcommissie Renswoude beslissen tot het nemen van strafmaatregelen.